השיעורים בבית הספר לשיט, "ים סיילינג סקול", מועברים בשיטת "אחד על אחד" או בקבוצות קטנות, הכוללים הפלגות לאורך הקורס ללא הגבלה.


Log in to comment